AUTO JEREMIÁŠOVA s.r.o.
Autorizovaný servis Mitsubishi Motors


Asistenční služba MAP

Vítejte v MAPu – souboru služeb Mitsubishi Motors Assistance, který byl vyvinut pro zlepšení Vašeho zážitku s vozidlem Mitsubishi a nabízí Vám klid při jízdě Vaším automobilem.

Asistenční služba MAP je k dispozici všem majitelům nových vozidel značky Mitsubishi, a to po dobu 3 let od začátku platnosti záruky. Po skončení základní doby platnosti asistenční služby MAP stačí navštívit autorizovaný servis, absolvovat pravidelnou servisní prohlídku vašeho vozu, a tím získat asistenční službu MAP na další 1 rok zcela ZDARMA!!!

Tento soubor služeb jsme připravili proto, abychom Vám a Vašim spolujezdcům* v případě jakéhokoliv problému v tuzemsku nebo v zahraničí poskytli největší možnou ochranu. Přejeme si, abyste nikdy nemuseli našich služeb využít. Přesto Vás prosíme, přečtěte si tyto pokyny. Dozvíte se, jak se zachovat v případě, že budete potřebovat naše asistenční služby.

24 hodin denně, 7 dní v týdnu Vám MAP nabízí služby, které jsou:

 • rychlé a účinné
 • vyvinuté k pokrytí všech situací
 • důsledné a dostupné v celé Evropě (viz. územní platnost)

Co dělat v případě, že potřebujete asistenční zásah?

Vytočte telefonní číslo uvedené na Vaší MAP kartě v případě:

 • mechanického nebo elektrického poškození
 • dopravní nehody
 • problému s palivem (nedostatek paliva, záměna paliva, nekvalitní palivo)
 • problému s klíči (ztracené klíče, zabouchnuté klíče, zničené klíče)
 • problému s pneumatikami (defekt, vandalizmus, netěsnosti nebo jiného poškození)
 • pokusu o krádež nebo vandalizmus, je-li následkem toho vozidlo nepojízdné
 • krádeže

MAP Vám nabídne řešení umožňující Vám pokračovat v cestě bez výrazných časových ztrát nebo jiných potíží. Tyto služby jsou určeny Vám i všem Vašim spolucestujícím*.

Budete-li potřebovat asistenční služby, MAP Vám poskytne:

 • Základní asistenci v místě bydliště i na cestách pro případy problému s benzinem, klíči, pneumatikami a drobných elektrických a mechanických oprav
 • Odtah. Pokud nelze problém vyřešit na místě, zajistíme odtah k nejbližšímu partnerovi v síti Mitsubishi
 • Uložení nebo zaparkování vozidla. Jestliže k poruše dojde mimo běžné servisní hodiny a vozidlo musí být odtaženo k partnerovi v síti Mitsubishi, zajistíme umístění vozidla na střeženém parkovišti. V nejbližší pracovní den bude Vaše vozidlo odtaženo k partnerovi v síti Mitsubishi
 • Předání naléhavých vzkazů. V případě nutnosti zajistíme předání důležitých vzkazů Vaší rodině, přátelům nebo kolegům v zaměstnání
 • Informační servis. Na základě Vaší žádosti Vám poskytneme základní technické rady týkající se Vašeho vozidla a/nebo sítě partnerů Mitsubishi na území Evropy
 • Právní a zdravotní pomoc. Na základě Vašeho požadavku Vám v případě nouze poskytneme kontaktní informace na právní a zdravotní odborníky
 • Evropské celní poplatky. Pokud rozsah škody na vozidle neumožňuje jeho opravu, uhradíme veškeré celní poplatky spojené s ponecháním vozidla v cizině

Je-li Vaše vozidlo v důsledku mechanické nebo elektrické poruchy nepojízdné a nemůže být opraveno tentýž den, nabídneme Vám a Vašim spolujezdcům* jednu z následujících možností:

 • Dopravu taxislužbou do místa Vašeho bydliště, a to v případě, že se nejedná o cestu delší než 50 km
 • Náhradní vozidlo na dobu, po kterou bude Vaše vozidlo nepojízdné, avšak nejdéle na 2 pracovní dny. Pokud se nacházíte ve vzdálenosti větší než 50 km od místa bydliště, poskytneme Vám vozidlo na dobu nutnou pro provedení opravy, nejdéle však na 5 pracovních dní. V případě zapůjčení vozidla musíte splnit podmínky vybrané autopůjčovny (pojištění, náklady na benzin a další poplatky)
 • Jízdenku na vlak první třídou nebo letenku ekonomickou třídou (pokud doba jízdy vlakem přesáhne 6 hodin) v případě, že jste více než 50 km od místa bydliště
 • Ubytování v hotelu na dobu maximálně 4 nocí, pokud jste více než 50 km od místa bydliště. Zajištění ubytování závisí na lokálních podmínkách a místní dostupnosti
 • Zajištění a doručení náhradních dílů. Pokud dojde v zahraničí k poruše Vašeho vozidla a nezbytné náhradní díly nejsou v dané oblasti dostupné, zajistíme ve spolupráci s partnery sítě Mitsubishi dodání náhradních dílů z jiné země (MAP hradí pouze náklady na doručení)

Jakmile je Vaše vozidlo připraveno k vyzvednutí, můžete si jej u partnera vyzvednout osobně nebo jej nechat dopravit zpět

 • Vyzvednutí vozidla. Pokud se rozhodnete pro osobní převzetí vozidla, zajistíme Vám dopravu taxislužbou z místa bydliště k partnerovi, a to do vzdálenosti 50 km. V ostatních případech Vám zajistíme jízdenku na vlak první třídou nebo letenku ekonomickou třídou (pokud doba jízdy vlakem přesáhne 6 hodin)
 • Doručení vozidla. Vaše vozidlo může být repatriováno zpět prostřednictvím odtahové služby nebo najatým řidičem. Pokud využijete možnosti dopravy Vašeho vozidla najatým řidičem, musíte k tomu poskytnout souhlas a uhradit veškeré náklady na benzin, dálniční a jiné poplatky

Pozn.: doprava neopraveného vozidla přes hranice. Pokud je Vaše vozidlo v zahraničí nepojízdné a předpokládaná doba opravy přesahuje 5 pracovních dní, může se MAP rozhodnout pro okamžitou přepravu vozidla odtahovou službou k partnerovi sítě Mitsubishi nebo do autorizovaného servisu Mitsubishi ve Vaší zemi, nejblíže k místu Vašeho bydliště.

Je-li Váš vůz po dopravní nehodě, pokusu o odcizení a/nebo vandalizmu nepojízdný nebo jestliže byl odcizen, poskytneme Vám:

 • Alternativní dopravu taxislužbou pokud se nacházíte ve vzdálenosti do 50 km od místa bydliště. V ostatních případech Vám poskytneme jízdenku na vlak první třídou nebo letenku ekonomickou třídou (pokud doba jízdy vlakem přesahuje 6 hodin)
 • Právní poplatky. V případě dopravní nehody Vám můžeme poskytnout zálohu na kauci do maximální výše 2 500 EUR, jestliže zajistíte finanční záruku a depozitum. Jakákoliv takto poskytnutá záloha je splatná do 3 měsíců od doručení faktury

Důležité upozornění

Mitsubishi Motors Assistance Package je asistenční program, který získáváte při servisní prohlídce Vašeho vozidla Mitsubishi v autorizovaném servisu Mitsubishi a který je poskytován zdarma (vyjma zvlášť uvedených ustanovení). Abyste zabránili dodatečným výdajům z Vaší strany, upozorňujeme Vás, že není nutné uzavírat další smlouvy o poskytování asistenčních služeb jinou organizací.

Podmínky MAPu

 • Doba platnosti. MAP je k dispozici všem majitelům nových vozidel značky Mitsubishi, a to po dobu 3 let od začátku platnosti záruky. Po skončení základní doby platnosti asistenční služby MAP stačí navštívit autorizovaný servis, absolvovat pravidelnou prohlídku Vašeho vozu a získáte asistenční službu MAP s možností zásahu po celé Evropě na další 1 rok zcela zdarma!!!
 • Vozidla zahrnutá do MAPu. Všechna osobní a lehká užitková vozidla tovární značky Mitsubishi do hmotnosti 3,5 tuny, s výjimkou vozidel taxislužby. Obytné a nákladní přívěsy jsou také zahrnuty (jen odtah), avšak pouze pokud jsou taženy vozidlem s nárokem na MAP
 • Územní platnost. Andorra, Albánie, Belgie, Bosna-Herzegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Lichenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Maďarsko, Makedonie, Monaco, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Republika San Marino, Rumunsko, Rusko(a), Řecko, Srbsko & Černá Hora (bývalá Jugoslávie), Slovensko, Slovinsko, Španělsko(b), Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie(c), Vatikán 

  (a)Plnění v Rusku je limitováno pouze pro region Petrohrad a Moskva: v okruhu do 50 km od vnějších hranic obou měst
  (b)Pokrytí ve Španělsku zahrnuje též Baleárské a Kanárské ostrovy a nezávislá města Ceuta a Melilla
  (c)Pokrytí Velké Británie zahrnuje též Gibraltar a všechny britské ostrovy v oblasti evropských moří
 
 • Osoby, na které se asistenční služby vztahují
   Majitel (řidič) vozidla a všichni spolujezdci cestující ve vozidle v době vzniku události vyžadující asistenční zásah


DOPORUČUJEME ZNAČKOVÝ MOTOROVÝ OLEJ MITSUBISHI MOTORS