AUTO JEREMIÁŠOVA s.r.o.
Autorizovaný servis Mitsubishi Motors


Údržba a záruční podmínky pro evropské země

Správná a pravidelná údržba vozu je nezbytnou podmínkou záruky vozu

Aby byla zachována spolehlivost Vašeho vozidla, je nutné provádět pravidelné servisní prohlídky. Doporučujeme svěřit provedení těchto kontrol autorizované servisní opravně společnosti Mitsubishi, a to v předepsaném čase nebo po ujetí stanoveného počtu kilometrů (1 rok ± 1 měsíc nebo 15.000 km/20.000 km ± 500), podle toho, co nastane jako první. Navíc pokud po skončení záruční doby a základní doby platnosti asistenční služby MAP (3 roky od data uvedení do provozu) přijedete na pravidelnou prohlídku do autorizovaného servisu, získáte asistenční službu MAP s možností zásahu po celé Evropě na další rok zcela zdarma!!!

U vozidel s benzínovým motorem a turbodmychadlem jsou nutné častější výměny oleje. Detailní informace jsou uvedeny v sekci Kontrolní servisní seznam v servisní knížce vozidla.

Zátěžový provoz

U všech vozidel s pohonem všech čtyř kol, která jsou provozována mimo zpevněné vozovky, je vhodné provádět plánovanou údržbu častěji po kratších intervalech, obvykle po polovině obvyklého jednoletého období, tj. po 6 měsících ± 1 měsíc nebo 7 500/10 000 km ± 500 km. Zkrácený interval chrání vozidlo před poškozením z různých hledisek, včetně výměny oleje v převodovce a v nápravách, kde existuje možnost poškození způsobeného vodou, bahnem, pískem atd.

Prevence koroze

Aby zůstalo Vaše vozidlo v dobrém stavu a bez koroze, doporučujeme pravidelně kontrolovat a čistit následující části.

Mytí: Pravidelné mytí je nejlepší způsob, jak zachovat povrchovou úpravu vozidla a zabránit vzniku koroze. Při ručním mytí používejte vlažnou nebo studenou vodu a kvalitní šampon na mytí automobilů. Nepoužívejte silné čisticí prostředky ani chemikálie. Veškeré použité čisticí prostředky je třeba ihned opláchnout, aby nezaschly na laku nebo na leštěných částech vozu.

Cizí usazené látky: Prostředky pro odstranění ledu, jako například chlorid sodný nebo jiné soli, oleje a dehet, kovové částečky, míza ze stromů, ptačí trus, chemikálie z průmyslových oblastí a další cizí mohou při delší přítomnosti na povrchu vozidla poškodit lak. Některé z těchto znečištění nelze odstranit ani okamžitým omytím. V takovém případě bude třeba použít dalších čističů; musí se ovšem jednat o prostředky, které lze bezpečně použít na lak nebo leštěné části vozidla.

Údržba spodku vozidla: Korozivní látky, které se v zimě používají k odstranění sněhu a ledu na silnicích, se mohou shromažďovat na povrchu spodku vozidla. Pokud tyto látky neodstraníte, může dojít k rychlé korozi částí spodku vozidla, jako například podvozku, podlahy, podélníků, vedení brzdové a palivové soustavy a výfuku. Alespoň vždy na jaře je třeba spodek vozidla a místa, kde se může shromažďovat bláto a další nečistoty, důkladně omýt obyčejnou vodou tak, aby se tyto cizí látky vypláchly.

Poškození vnějšího povrchu: Místa odřená kameny, poškozený lak a škrábance je třeba ihned opravit. Nechráněný kov začne rychle korodovat a později může znamenat vysoké náklady na opravu. Menší odřeniny a škrábance lze opravit retušovacími přípravky, které jsou k dispozici u autorizovaného opravce Mitsubishi.

Poškození při dopravní nehodě: Stane-li se vozidlo účastníkem dopravní nehody a bude třeba provést opravu nebo výměnu částí karoserie, je třeba zajistit, aby servis použil na vyměněné díly a okolní místa vhodný antikorozní materiál, který splňuje specifikace společnosti Mitsubishi.

Požadavky na ochranu proti prorezavění (po dobu 12 let)

Podobně jako v případě pravidelné údržby je rovněž třeba každoročně nechat provést kontrolu karoserie.

Náklady za opravy škod způsobených kameny, poškrábáním a podobným poškozením hradí majitel.

Pokud bylo vozidlo účastníkem dopravní nehody nebo pokud byly z neurčených důvodů některé části karoserie vyměněny nebo opraveny, musí být opravy provedeny podle pokynů uvedených v příslušných dílenských příručkách.

Záznamy o pravidelné kontrole karoserie, které vyplňuje servis, jsou uvedeny v Servisní knížce vozidla.

Péče o vozidlo Mitsubishi

Vozidla vybavená turbodmychadlem: Při studeném startu je nezbytné před rozjetím nechat motor běžet na volnoběh 30-60 sekund. Jestliže motor běžel na vysoké otáčky nebo pod zátěží, například při vlečení karavanu, vleku nebo při rychlé jízdě po dálnici, před vypnutím jej nechte běžet 1 nebo 2 minuty na volnoběh. Turbodmychadlo se zchladí a zabráníte možnému poškození ložisek.

Kontroly prováděné majitelem: Před jízdou na dlouhé vzdálenosti může majitel vozidla provést řadu kontrol a údržbu. Některé z těchto kontrol je nutné provádět denně, týdně nebo měsíčně. Tyto kontroly jsou uvedeny v části Údržba v Návodu k obsluze vozidla.

Požadavky na mazání motoru

Ve vozidle je důležité používat správnou jakost a specifikaci motorového oleje; správné specifikace pro vznětové a zážehové motory jsou uvedeny v Návodu k obsluze vozidla. Hladinu motorového oleje je nezbytné pravidelně kontrolovat a v případě potřeby olej doplnit.

Servisní a svolávací akce

V případě, že bude u Vašeho vozidla třeba odstranit závadu související s bezpečností, budete informováni akreditovaným zástupcem výrobce ve Vaší zemi podle příslušného postupu.

Záruční podmínky pro evropské země

Na základě následujících podmínek společnost MITSUBISHI MOTORS Europe B.V. (dále pouze “MME”) zaručuje, že veškeré “DÍLY SE ZÁKLADNÍ ZÁRUKOU” nového vozidla vyrobeného společností MME nebo pro tuto společnost (dále pouze “nové vozidlo MME”) budou bez závad na materiálu nebo zpracování za normálního používání a správně prováděné údržby.

Pokud chcete získat nárok na záruku, a bude-li to nutné obdržet záruční servis, je nezbytné:

 • abyste byli konečným spotřebitelem nebo obchodníkem neprovozujícím nákup, prodej nebo import vozidel (neautorizovaní distributoři a/nebo následní importéři jsou výslovně vyloučeni), a
 • aby Váš autorizovaný prodejce společnosti Mitsubishi zcela vyplnil, orazítkoval a podepsal v době prodeje Vašeho vozidla Záznam o registraci a Kontrolu před dodávkou, které jsou součástí Servisní knížky, a
 • abyste kontaktovali autorizovaného prodejce společnosti Mitsubishi, který provede diagnostiku a poskytne požadované servisní služby v rámci záruky.

Veškeré DÍLY SE ZÁKLADNÍ ZÁRUKOU, na které se vztahuje tato ZÁRUKA NA NOVÉ VOZIDLO, zdarma opraví nebo vymění každý autorizovaný servis Mitsubishi.

Autorizovaný servis vozů Mitsubishi bezplatně provede nezbytné opravy, za použití nových náhradních dílů, aby tak byla odstraněna vada krytá touto zárukou. Postup opravy určuje výhradně autorizovaný opravce v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem vozidla.

Díly se základní zárukou

DÍLY SE ZÁKLADNÍ ZÁRUKOU jsou všechny součásti nového vozidla MME. Výjimku tvoří DÍLY SE SPECIÁLNÍ ZÁRUKOU, DÍLY BEZ ZÁRUKY a další díly uvedené níže.

5letá záruční doba vozidla

Na nové vozidlo MME se vztahuje 5letá záruční doba na jakost. Po dobu prvních 24 měsíců se na vozidlo vztahuje záruka bez ohledu na počet ujetých kilometrů; po dobu zbývajících 36 měsíců (25. až 60. měsíc) se na vozidlo vztahuje záruka s omezením do 100 000 km, podle toho, která okolnost nastane dříve, od počátečního data záruky uvedeném v registračních údajích v Servisní knížce k vozidlu, kdy je vozidlo poprvé předáno registrovanému majiteli.

Pro vozidla i-MiEV, Lancer Evolution a L200 2WD platí následující záruční doba:

Na nové vozidlo MME se vztahuje 3letá záruční doba na jakost. Po dobu prvních 24 měsíců se na vozidlo vztahuje záruka bez ohledu na počet ujetých kilometrů; po dobu zbývajících 12 měsíců (25. až 36. měsíc) se na vozidlo vztahuje záruka s omezením do 100 000 km, podle toho, která okolnost nastane dříve, od počátečního data záruky uvedeném v registračních údajích v Servisní knížce k vozidlu, kdy je vozidlo poprvé předáno registrovanému majiteli.

Na následující součásti se vztahují speciální záruční podmínky a záruka je omezena na 3 roky. Prvních 24 měsíců je záruka bez ohledu na počet ujetých kilometrů, zbývajících 12 měsíců (25. až 36. měsíc) s omezením do 100 000 km:

 • akumulátor 12V, lambda sondy
 • motorek ventilátoru kondenzátoru klimatizace – platí pro Pajero a L200
 • vstřikovací trysky paliva a žhavící svíčky – platí pro vznětové motory

V rámci záruky má kupující právo pouze na odstranění vady opravou vozidla, jiná práva ze záruky kupujícímu nevznikají (zejména právo na odstoupení od kupní smlouvy, výměnu vozidla, na náhradu škody a na jakékoliv náklady související s vadou vozidla). Tímto nejsou dotčeny práva ze zákonné odpovědnosti za vady.

7letá prodloužená záruční doba vozidla pro model L200 4WD
Na nové vozidlo Mitsubishi L200 4WD prodané od 17.2.2021 prostřednictvím autorizované prodejní sítě Mitsubishi Motors v České a Slovenské republice se vztahuje prodloužená 7letá záruka na jakost. Prodloužená 7letá záruka je pojistným produktem společnosti AWP P&C Česká republika a vady materiálu nebo dílenského zpracování na vozidle kryje v obdobném rozsahu jako standardní záruka výrobce. Prodloužená záruka začíná platit uplynutím 5 let od začátku standardní záruky výrobce vozidla nebo najetím 100 000 km, podle toho, která z variant nastane dříve. Na vyjmenované díly se speciální zárukou záruka začíná platit uplynutím 3 let nebo najetím 100 000 km. Prodloužená 7letá záruka končí uplynutím 7 let od začátku standardní záruky výrobce vozidla nebo najetím 150 000 km, podle toho, která z variant nastane dříve.
Prodloužená 7letá záruka se řídí těmito všeobecnými pojistnými podmínkami.

 8letá záruční doba na baterii pohonu PHEV

Na vady akumulátoru pohonu u vozidel od modelového roku 2016 je poskytována záruka 8 let (s omezením na 160 000 km)..

Pro všechna vozidla Outlander PHEV od modelového roku 2014 je u akumulátoru pohonu zaručena kapacita 70% nebo více po dobu 8 let nebo 160 000 km podle toho, co od počátku záruční doby nastane dříve.

Pro všechna vozidla Eclipse Cross PHEV od modelového roku 2021 je u akumulátoru pohonu zaručena kapacita 66% nebo více po dobu 8 let nebo 160 000 km podle toho, co od počátku záruční doby nastane dříve.

V případě neoprávněného zásahu či demontáže akumulátoru pohonu pozbývá záruka platnost.

Díly se speciální zárukou

Na POLOŽKY SE SPECIÁLNÍ ZÁRUKOU uvedené níže neposkytuje záruku společnost MME, ale příslušný výrobce:

 • Pneumatiky
 • Zábavní systémy ve vozidle (pouze výrobky neinstalované při výrobě)
 • Veškeré ostatní vybavení, které nebylo nainstalováno v tomto novém voze MME

Díly bez záruky

Na následující díly se záruka společnosti MME nevztahuje (vyjma závad materiálu nebo zpracování):

Součásti opotřebované běžným provozem vozidla:

 • Vložka čističe vzduchu
 • Vložka olejového filtru
 • Vložka palivového filtru
 • Vložky pylového filtru
 • Hnací řemeny pro:
  • Alternátor
  • Vodní čerpadlo
  • Čerpadlo posilovače řízení
  • Klimatizaci
 • Zapalovací svíčky (při první naplánované výměně nebo později)
 • Obložení lamely spojky a přítlačný kotouč spojky
 • Brzdové destičky, brzdové kotouče a materiály obložení brzdových čelistí
 • Lišty stěračů
 • Pojistky
 • Žárovky (pro všechny žárovky, kromě xenonových výbojek)

Kapaliny a maziva:

 • Motorový olej
 • Olej v manuální převodovce
 • Kapalina v automatické převodovce
 • Olej v rozvodovce
 • Olej v diferenciálu normální a LSD
 • Olej a kapalina v řízení
 • Brzdová a spojková kapalina
 • Mazací tuk
 • Chladicí kapalina motoru (nemrznoucí)
 • Elektrolyt v akumulátoru
 • Chladivo (klimatizace)
 • Kapalina do ostřikovačů oken
 • Palivo (benzín nebo nafta)

Další díly/části bez záruky:

Tato záruka se nevztahuje na následující případy:

 • Běžné opotřebení součástí, dílů, součástky a materiál použitý v rámci běžné údržby (podle pokynů Servisní knížce k vozidlu) v rámci péče o vozidlo Mitsubishi.
 • Běžné opotřebení, změna barvy, vyblednutí, praskliny, opotřebení nebo poškození pokovovaných částí, laku, gumových částí, čalounění, kožených potahů a tzv. měkké výbavy způsobené denním používáním, opotřebením, obnažením nebo nastavováním částí při běžném používání.
 • Menší odchylky, které neovlivňují kvalitu, výkon a funkci vozidla nebo jeho součástí, například slabé zvuky nebo vibrace, ke kterým dochází při specifických nebo abnormálních podmínkách používání.
 • Škody způsobené nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou, například zanedbání denních nebo pravidelných prohlídek a údržby, které jsou uvedeny v Servisní knížce a Návodu k obsluze vydávaných pro každé nové vozidlo MME.
 • Škody způsobené používáním neoriginálních náhradních dílů, které byly nainstalovány autorizovaným nebo nezávislým servisem a opravami, které provedl majitel vozidla.
 • Škody způsobené při dopravních nehodách, nedbalým nebo násilným používáním vozidla a nedodržováním pokynů uvedených v Návodu k obsluze, nesprávným používáním vozidla, používáním vozidla za neobvyklých podmínek, například při závodění, úpravy na vozidle nebo jeho součástech a dílech, které nebyly doporučeny nebo schváleny společností MME.
 • Škody způsobené vnějšími vlivy, například chemickým znečištěním, ptačím trusem, sazemi, kyselým deštěm, kroupami, pískem, solí, posypem proti sněhu, kameny, ohněm, katastrofami nebo lidským selháním, nedbalostí, společenskými nepokoji nebo vyšší mocí.
 • Poškození karoserie nebo kabiny při nakládání nebo nedostatečně zajištěným zbožím během přepravy.
 • Náklady za náhodné poruchy, například ztráta možnosti používání vozidla, prostoje, náklady za palivo, telefon, cestování, ubytování, problémy při dopravě nebo škody na soukromém majetku, obchodní ztráty nebo ušlý zisk.
 • Každé vozidlo, jehož počítadlo ujeté vzdálenosti bylo upraveno tak, že nelze přímo určit ani ověřit délku ujeté vzdálenosti.
 • Škody způsobené tím, že Vaše nové vozidlo MME bylo dovezeno, prodáno či jinak převedeno do země, pro kterou nebylo vyrobeno a která vyžaduje odlišné specifikace vozidla než je tomu u země, pro kterou bylo vyrobeno Vaše nové vozidlo MME.
 • Koroze dílů podvozku, například zavěšení kol, pružiny, ramena, kulové klouby, stabilizátory a spojovací táhla, nápravnice, sestava osy kola, čep kola, hnací hřídel, skříň diferenciálu, brzdové destičky a kotouče.

Práva výrobce

Kontrola vozidla (před nebo po provedení servisního zásahu) nebo stažení poškozených nebo vyměněných dílů.

12letá záruka na prorezavění

Na základě následujících podmínek společnost MME zaručuje, že bude-li do 12 let v závislosti na modelu od POČÁTEČNÍHO DATA ZÁRUKY bez ohledu na ujetou vzdálenost zjištěno, že některá kovová část obvodového dílu karoserie nového vozidla MME, která byla vyrobena společností nebo pro společnost MME a byla řádně udržována, je postižena pokročilou korozí (prorezavělá) z vnitřní strany karoserie způsobenou vadou na materiálu nebo provedení, bude takto poškozená část karoserie opravena nebo vyměněna bezplatně každým autorizovaným servisem MME.

V rámci záruky má kupující právo pouze na odstranění vady opravou vozidla, jiná práva ze záruky kupujícímu nevznikají (zejména právo na odstoupení od kupní smlouvy, výměnu vozidla, na náhradu škody a na jakékoliv náklady související s vadou vozidla). Tímto nejsou dotčena práva ze zákonné odpovědnosti za vady.

Poznámka:

Na jiná poškození karoserie rzí nebo korozí kromě prorezavění a na poškození laku se vztahuje ZÁKLADNÍ ZÁRUKA.

12letá záruka na porušení ochrany proti prorezavění se nevztahuje na následující případy:

 • Koroze způsobená nehodami nebo násilným poškozením nebo úpravou vozidla.
 • Chemické znečištění, ptačí trus, kyselý déšť, kroupy, písek, sůl, posyp proti sněhu, kameny, oheň, katastrofy nebo lidská selhání, nedbalost, společenské nepokoje nebo přírodní kalamity.
 • Koroze způsobená zanedbáním menších oprav.
 • Koroze způsobená zanedbáním oprav a údržby uvedených v Návodu k obsluze.
 • Škody vzniklé náhodně při záruční opravě, například ztráta možnosti používání vozidla, prostoje, náklady za palivo, telefon, cestování, ubytování, obchodní ztráty nebo ušlý zisk.
 • Ostatní případy prorezavění, za jejichž příčiny nenese odpovědnost společnost MME.
 • Jakékoli prorezavění takové části nového vozidla MME, která není obvodovou částí karoserie. Ve smyslu používaném v Servisní knížce k vozidlu, mezi “obvodové části karoserie” nepatří díly, které jsou součástí platformy nového vozidla MME.

Povinnosti majitele

Každých 12 měsíců od počátečního data záruky musí být provedena kontrola karoserie a spodku vozidla; podle potřeby musí být tato kontrola provedena znovu na náklady majitele. Po dokončení kontroly musí společnost, která kontrolu provedla, vyplnit do Servisní knížky k vozidlu záznam o kontrole karoserie a ověřit jej razítkem.

Všechny drobné opravy škod způsobených kameny nebo poškrábáním musí být opraveny na náklady majitele.

Pokud bylo vozidlo účastníkem dopravní nehody nebo pokud byly z neurčených důvodů některé části karoserie vyměněny nebo opraveny, musí být opravy provedeny podle pokynů výrobce uvedených v příslušných servisních příručkách.

Svolávací akce

V některých případech musí výrobce zorganizovat pro vozidla kampaň, která se týká součástí souvisejících z bezpečností. V takovém případě Vás autorizovaný distributor Mitsubishi ve Vaší zemi písemně vyzve, abyste se dostavili se svým vozem do autorizovaného servisu Mitsubishi, kde bude zdarma proveden nezbytný servisní zásah.

Po dokončení nezbytného servisního zásahu musí autorizovaný servis Mitsubishi řádně vyplnit a orazítkovat část Záznam o servisních a svolávací akci do Servisní knížky k vozidlu.

Náklady na náhodné poruchy, např. ztráta možnosti používání vozidla, prostoje, náklady na palivo, telefon, cestování, ubytování, ztráty či poškození osobního majetku při dopravě, obchodní ztráty nebo ušlý zisk nejsou společnosti MME kryty.

Záruka na díly a příslušenství

Originální díly Mitsubishi:

Na všechny “originální díly” Mitsubishi je poskytována záruka na jakost 2 roky od data zakoupení bez omezení počtu ujetých kilometrů.

Jako důkaz záruky na tyto díly bude při reklamaci jako doklad o koupi požadována nezbytná faktura za dodání a montáž. Uschovejte tyto dokumenty na bezpečném místě.

Originální příslušenství Mitsubishi:

Pro vozy od modelového roku 2020 a všechny vozy prodané od ledna 2020 dále bude platit pro jakékoliv originální příslušenství Mitsubishi zakoupené během prvních 3 měsíců od počátku záruční doby vozidla stejná záruční doba jako na samotné vozidlo: 5letá záruka – během prvních 24 měsíců bez omezení počtu ujetých kilometrů a během zbývajících 36 měsíců (25-60) s omezením do 100 000 km, podle toho, co nastane dříve. Záruční doba se počítá od počátku záruční doby vozidla.

Pro vozy před modelovým rokem 2020 prodané před lednem 2020 platí pro jakékoliv originální příslušenství Mitsubishi zakoupené před předáním nového vozidla 5letá záruka. Během prvních 24 měsíců bez omezení počtu ujetých kilometrů a během zbývajících 36 měsíců (25-60) s omezením do 100 000 km, podle toho, co nastane dříve. S výjimkami pro: (a) Audio a navigační systémy neinstalované ve výrobě (OES) pro všechny modely a (b) Hardtopy a fullboxy pro model L200. Pro tyto výjimky platí záruka 3 roky, prvních 24 měsíců bez omezení počtu ujetých kilometrů a během zbývajících 12 měsíců (25-36) s omezením do 100 000 km, podle toho, co nastane dříve.

Originální příslušenství prodané kdykoliv později má záruku 24 měsíců bez omezení počtu ujetých kilometrů (pokud není stanoveno jinak).

Jako důkaz záruky na toto příslušenství bude jako doklad o koupi požadována nezbytná faktura za dodání a montáž. Uchovejte tyto doklady na bezpečném místě.

Originální náhradní díly Mitsubishi:

Na všechny “originální náhradní díly” Mitsubishi je poskytována záruka na jakost 2 roky od data zakoupení bez omezení počtu ujetých kilometrů.

Jako důkaz záruky na tyto náhradní díly Mitsubishi bude při reklamaci jako doklad o koupi požadována nezbytná faktura za dodání a montáž. Uschovejte tyto dokumenty na bezpečném místě.

Záruky na originální díly Mitsubishi, originální příslušenství Mitsubishi a náhradní díly Mitsubishi se vztahují pouze na závady vzniklé při výrobě konkrétní součásti nebo jiných částí, které mohou být touto závadou poškozeny.

Záruka se nevztahuje na nesprávnou montáž nebo na poškození během montáže, stejně jako na součástky opotřebované běžným provozem vozidla.

Pro “originální díly a příslušenství Mitsubishi“ a “originální náhradní díly Mitsubishi“ platí tytéž výjimky, které jsou popsány v části Díly bez záruky.

Územní platnost:

ZÁRUKA NA NOVÉ VOZIDLO a dále záruky na originální díly, příslušenství a náhradní díly Mitsubishi jsou platné v následujících zemích: Andora, Belgie, Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Island, Irská republika, Izrael, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Monako, Černá Hora, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Rusko* San Marino, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Spojené království UK, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina* a Vatikán.

* Pro tyto země je Záruka na nové vozidlo platná pouze v dané zemi, ale přechodní zákazníci z těchto zemí mají nárok na záruční opravy na cestách prostřednictvím jedné z výše uvedených zemí s územní působností. V případě trvalého přesídlení do Ruska nebo Ukrajiny (vozidlo již není dále registrované v zemi původu), z jedné z ostatních zemí, jak je uvedeno výše v územní působnosti, ZÁRUKA NA NOVÉ VOZIDLO již není platná.

Zákonná oprávnění

Žádné ustanovení této záruky neomezuje zákonná práva spotřebitele.

Poskytovatel záruky:

MITSUBISHI MOTORS Europe B.V.
Mitsubishi Avenue 21
6121 SH Born
The Netherlands

Záruční opravy na cestách v zahraničí

Při cestování vozem do některé ze zemí uvedených v části Územní platnost máte nárok na záruční opravy v každém autorizovaném servisu Mitsubishi.

Aby bylo možné této záruky využít, musí být ve vozidle k dispozici Servisní knížka pro evropské země. Pro uspokojení Vašich požadavků bude autorizovaný servis Mitsubishi požadovat podrobnosti uvedené v části s registrací.

Bez servisní knížky budete muset opravu uhradit. Pro získání kompenzace si musíte uschovat příslušnou fakturu a požádat autorizovaný servis Mitsubishi v místě Vašeho bydliště, aby za Vás o kompenzaci požádal.

Je třeba upozornit, že pokud v zemi, do které cestujete, není prodávána celá modelová řada vozidel Mitsubishi, nemusí být náhradní díly pro konkrétní model Vašeho vozidla ihned k dispozici.

Asistenční služba Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP)
Informace o nové asistenční službě Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) pro nouzovou pomoc na silnici jsou uvedeny v samostatné části Asistenční služba MAP, která obsahuje podrobnosti celého programu pro cestování ve Vaší zemi nebo v zahraničí.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, týkajícího se prodávaného vozu, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení tohoto spotřebitelského sporu z kupní smlouvy na vůz ve smyslu ust. § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a v této souvislosti má spotřebitel právo obrátit se na Českou obchodní inspekci, internetová adresa www.coi.cz, a to v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele.